Ngành văn hóa các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2016

Đại diện Cụm trưởng cụm thi đua năm 2016 tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Năm 2016, các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thi đua phục vụ các nhiệm vụ chính trị, gắn thi đua với các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…
 
Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được các tỉnh tiếp tục thực hiện, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Các tỉnh đa dạng hóa loại hình du lịch, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch tại các địa phương; mở rộng liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong cụm thi đua. Cùng với đó, các địa phương đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung và hình thức, chú trọng công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc…
 
Các tỉnh đã bỏ phiếu bầu tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua; bầu tỉnh Thái Nguyên là cụm trưởng, tỉnh Hòa Bình là cụm phó cụm thi đua năm 2016.
 
Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã bám sát chủ đề thi đua năm 2015 “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”; chủ động triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành trong cụm đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Các tỉnh trong khu vực còn tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra tại địa phương; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước. Công tác thể dục thể thao cho mọi người tiếp tục được duy trì, phát triển; công tác đào tạo vận động viên thành tích cao tiếp tục được quan tâm. Công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch được tăng cường.
 
Đáng chú ý, lượng khách du lịch đến các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tăng so với cùng kỳ, với trên 13 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng./.

Đề xuất