Ngân hàng Thế giới giúp phát triển giao thông xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án sẽ cấp vốn xây dựng một hành lang Vận tải xe buýt nhanh nối An Lạc (phía tây bắc) với Rạch chiếc (phía đông nam) thành phố, theo đại lộ Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, với chiều dài khoảng 23 km và 28 bến đỗ. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ có năng lực vận chuyển 28.300 hành khách mỗi ngày.
Tổng chi phí của dự án là 137,45 triệu USD, bao gồm khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế 124 triệu USD. Khoản còn lại 13,45 triệu USD là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam . Khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế có thời hạn là 25 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. /.Đề xuất