Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động

Dự án được Chính phủ Úc hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Hợp tác kinh doanh và nhằm mục tiêu tăng cường và cải thiện sự tiếp cận tới các dịch vụ tài chính cho người nghèo, người thu nhập thấp và đặc biệt là các doanh nghiệp vi mô do phụ nữ điều hành.

Các đại biểu tham gia lễ khởi động dự án. Ảnh: Tuấn Ngọc

Dự án này được thực hiện trong thời gian 3 năm, từ năm 2017-2019. với sự phối hợp giữa VBSP, MasterCard và Quỹ Châu Á.

Ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc VBSP cho biết: “Đây sẽ là mô hình cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động đầu tiên cho người nghèo tại Việt Nam. Dự án được thực hiện thành công, sẽ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Việt Nam có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nữa với các dịch vụ tài chính bền vững và hiệu quả, góp phần giảm nghèo và kết nối người nghèo với nền kinh tế. 

Ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Tuấn Ngọc

Ông Michael DiGregorio, Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam nhấn mạnh:“Dự án này phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển chương trình về tăng quyền năng cho phụ nữ và hỗ trợ nhóm yếu thế của Quỹ Châu Á. Dự án còn thể hiện một bước đổi mới quan trọng trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam, và phù hợp với khuyến nghị của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy thanh toán số để đạt được phổ cập tài chính, đặc biệt cho đối tượng thu nhập thấp và phụ nữ. Sự tiên phong trong đổi mới công nghệ về Mobile Banking của VBSP trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo sẽ mở đường và tạo tiền đề cho các tổ chức tài chính vi mô khác tại Việt Nam học tập và ứng dụng hiệu quả trong hoạt động của tổ chức; đồng thời đóng góp cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách về Mobile banking của Nhà nước”.

Ông Michael DiGregorio, Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam phát biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Tuấn Ngọc 
 
 

Đề xuất