Ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Các tổ chức này có ý định thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để xây dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội. Tình hình hiện nay dễ dẫn tới tình trạng “biến gia vi tự” (biến nhà trở thành nơi thờ tự bất hợp pháp) xảy ra nhiều hơn ở một số tôn giáo và tín ngưỡng. Một số cá nhân cực đoan trong tôn giáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự.

Chùa Bảo Tịnh quyên góp khẩu trang để phát cho phật tử và làm từ thiện.
Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Trước tình hình trên, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng cho biết đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp cùng với việc tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện kịp thời, tổ chức đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan (như “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, “Ân điển cứu rỗi”, “Con đường ân huệ”, “Tân thiên địa”..) và các tổ chức, hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo cực đoan khác. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất, nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch, vừa tránh sự lợi dụng của “tà giáo”.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương ngay sau khi hết dịch COVID-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia để biến nhà riêng thành nơi thờ tự.

Chu Thanh Vân


Đề xuất