New Zealand đưa vào sử dụng cảnh sát người máy ứng dụng AI

Khuôn mặt của cảnh sát người máy Ella. nzherald.co.nz

Theo cảnh sát New Zealand, nhân viên này có tên Ella. Ella sẽ giúp giảm tình trạng người dân phải xếp hàng tại các nhà ga và tạo ra kênh kết nối hiện đại với công chúng. Theo kế hoạch, Ella sẽ được đặt ở hành lang của Trụ sở cảnh sát quốc gia New Zealand từ tuần tới nhằm hỗ trợ đội ngũ hướng dẫn viên. Ngoài ra, New Zealand cũng đưa vào sử dụng các điểm dịch vụ điện tử màn hình cảm ứng có tên Police Connect nhằm cung cấp các dịch vụ không khẩn cấp cơ bản cho người dân 24/24.

Cảnh sát người máy ứng dụng AI là một phần trong chương trình AI mà New Zealand đầu tư hơn 440.000 USD. Kế hoạch này bao gồm công nghệ và các dịch vụ liên quan nhằm phát triển phương tiện ứng dụng AI và người máy kỹ thuật số.

Hiện cảnh sát tại nhiều nước như Anh, Nhật Bản, Trung Quốc.... cũng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhận tạo phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như điều tra, phá án.
 
Trần Quyên
 

Đề xuất