Nắng hạn kéo dài, nhiều nơi ở Quảng Trị thiếu nước nghiêm trọng

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phải ngừng hoạt động vì không có nước. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN


Toàn tỉnh có gần 2.000 ha đất sản xuất lúa hè thu chưa gieo cấy được do thiếu nước có nguy cơ bị bỏ hoang. Một số địa phương vùng miền núi, người dân phải dùng nước khe suối cho sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Thiếu nước, ruộng lúa vừa gieo cấy xong bị khô nứt nẻ, cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu đang dần héo úa. Các hồ đập thủy lợi nhỏ trên địa bàn cũng khô kiệt nước; hệ thống hồ đập lớn mực nước chỉ còn khoảng 30% so với dung tích thiết kế.

Đề xuất