Nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị đã tập trung rà soát tình hình thực hiện “Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2020” và “Bản ghi nhớ về các chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam”...
Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển
Campuchia - Lào -Việt Nam lần thứ 8. Ảnh: Đức Tám

Hội nghị đã nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam và giao Uỷ ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế ba nước để trình lên Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam 9...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8.
Ảnh: Đức Tám

Hội nghị cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác như: Xây dựng danh sách các dự án hợp tác ưu tiên trong khu vực Tam giác phát triển để vận động đầu tư từ các đối tác phát triển. Nghiên cứu hình thành Thoả thuận giữa ba nước về chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam trên cơ sở kết hợp các thoả thuận song phương và đa phương hiện có. Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển để tạo bước chuyển quan trọng cho ngành du lịch ba nước...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc.
Ảnh: Đức Tám

Hội nghị cũng đã thống nhất giao các Bộ Nông nghiệp ba nước trao đổi và hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam để trình Hội nghị Uỷ ban điều phối chung lần thứ 10, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại, đặc biệt trong phòng chống tệ nạn buôn người, buôn ma tuý, tôi phạm xuyên biên giới, ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và thiên tai...
Kết thúc Hội nghị, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam và thống nhất tổ chức Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 9 tại Vương quốc Campuchia vào năm 2016.
 

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung của hội nghị. Ảnh: Đức Tám

* Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen để trao đổi, thúc đẩy các vấn đề hợp tác giữa Việt Nam với Lào và với Campuchia.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh: Đức Tám

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Lào
Thongsing Thammavong. Ảnh: Đức Tám

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Campuchia
Samdech Hunsen. Ảnh: Đức Tám

 


Đề xuất