Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho đồng bào các dân tộc

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Đỗ Văn Đại - Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc), Hội nghị được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước, thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, từ đó hạn chế thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Tuyên Quang nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là giao thông đường bộ, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông ở tỉnh Tuyên Quang cũng như cả nước. 

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã báo cáo tình hình tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay, đồng thời, phân tích những nguyên nhân chủ yếu khiến tai nạn giao thông xảy ra. Các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến một số chính sách mới về đảm bảo an toàn giao thông, những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông ở nông thôn như: đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; tuân thủ tốc độ quy định; đã uống rượu bia thì không lái xe; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể tại địa phương vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng mô hình điểm xóm, ấp không có người vi phạm an toàn giao thông… 

Sau Hội nghị tập huấn này, các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; vận động hội viên nhân dân tham gia đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn góp phần đảm bảo an toàn giao thông. 

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày trên cả nước có 24 người chết, hơn 60 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người và gần 8.000 người bị thương./. 
Quang Cường
 

Đề xuất