Nâng cao nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Ngày 5/8, tại Hà Giang, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho gần 300 cán bộ lãnh đạo tỉnh, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ của Ban Nội chính Trung ương truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về nội chính và công tác nội chính; tổng quan về tham nhũng và phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về hoạt động của các cơ quan nội chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; nội dung cơ bản của Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Theo ông Sùng Minh Sính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, hội nghị tập huấn là dịp bổ sung thêm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương những kiến thức, phương pháp công tác hữu ích để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thục hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng có vai trò đặc biệt quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất, trực tiếp của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Là một tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước, Hà Giang có 19 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%; đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao... Những năm qua, Tỉnh ủy Hà Giang đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo ông Thào Hồng Sơn, Trong những tháng cuối năm 2016, Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến các hành vi tiêu cực, tham nhũng./.

Đề xuất