Nâng cao kĩ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho trẻ em dân tộc tỉnh Yên Bái

Dự án được Tổ chức Adoptionscentrum (ACS) Thụy Điển tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 887 SEK (tương đương 2,19 tỷ đồng) được thực hiện từ đầu năm 2019 đến hết năm 2021.

Dự án bao gồm một số nội dung như: tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng truyền thông; các buổi truyền thông và diễn đàn cấp xã về quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên; các khóa tập huấn cho nhân viên y tế và đại diện cấp xã, thành viên nòng cốt từ các hộ gia đình có con ở độ tuổi 15 - 18 các kỹ năng cơ bản để nói chuyện, chia sẻ với các gia đình khác về các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính...  Cùng với đó, Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái sẽ hỗ trợ 4 Hội Phụ nữ xã thuộc các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải thành lập và duy trì "Câu lạc bộ cha mẹ tốt”, các buổi sinh hoạt với truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho nhóm cha mẹ và các tổ chức cộng đồng.

Hiện nay, việc giáo dục trẻ em ở khu vực vùng sâu, vùng xa kiến thức về giới tính cũng như sức khỏe sinh sản còn nhiều hạn chế; do hủ tục nên vẫn còn tình trạng kết hôn sớm, kết hôn cận huyết. Vì vậy, Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 – 2021” được triển khai nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên người dân tộc.
Ngọc Anh
 

Đề xuất