Nâng cao hiệu quả việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn tại Sơn La

Thuận Châu hôm nay. Ảnh: baosonla.org.vn

Gia đình chị Lò Thị Liên, dân tộc Thái, ở bản Líu, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn lại ít đất canh tác. Xét các điều kiện về phát triển chăn nuôi, năm 2017, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La đã cấp cho gia đình chị Líu một cặp dê, đến nay đàn dê đã sinh sản được 4 con. “Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để phát triển đàn dê, từ đó có cơ hội để phát triển kinh tế, lo việc ăn học của các con được tốt hơn” – chị Liên chia sẻ.

Còn đối với gia đình bà Lò Thị Diêu, người dân tộc Thái, ở bản Pom Khoảng, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu (Sơn La), có điều kiện về diện tích đất canh tác, năm 2016, bà Diêu được Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La hỗ trợ 4.000 cây cà phê. Số cà phê này đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch. “Từ những cây cà phê được hỗ trợ, gia đình tôi phát triển kinh tế tốt hơn, từng bước nâng cao đời sống” – bà Diêu cho biết.

Huyện Thuận Châu (Sơn La) có 22 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 22 xã đặc biệt khó khăn; là huyện có số xã được giúp đỡ nhiều nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Bản đồ hành chính huyện Thuận Châu. Ảnh: baosonla.org.vn

Ông Lò Văn Quyết, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thuận Châu cho biết: Rút kinh nghiệm những năm trước, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Châu đã đến từng xã, xây dựng kế hoạch cụ thể của các sở, ban, ngành phù hợp với từng xã. Từ đó, các cơ quan, đơn vị sẽ cung cấp cây, con giống, máy nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho người dân chăm sóc cây cà phê, xoài, nhãn… Nhờ vậy, các mô hình được giúp đỡ đạt hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Danh Toan – Chánh Văn phòng Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La, đơn vị nhận đỡ đầu xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu cho biết: Những năm qua, đơn vị thường xuyên hỗ trợ người dân ở xã Chiềng Bôm cây cà phê giống và một số vật nuôi. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch để hỗ trợ bà con. Trong chương trình hoạt động của đơn vị có 2 dự án là phát triển cây mắc ca và nhân giống, nuôi dê thương phẩm. “Chúng tôi sẽ phát triển một số mô hình để hỗ trợ cho bà con ở các xã này. Qua các hoạt động hỗ trợ như vậy chúng tôi mong muốn giúp bà con thoát được khó khăn, tìm được hướng đi trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần” – ông Nguyễn Danh Toan cho biết.

Ông Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhận định, việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn từ các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp, không những góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương còn góp phần vào việc hoàn thành các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục. “Ngoài việc giúp các xã đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu những xã này còn hỗ trợ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn; giúp cán bộ, công chức cấp xã làm việc khoa học, đúng quy định của pháp luật, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã” – ông Lò Minh Hùng khẳng định.
Nguyễn Chiến

Đề xuất