Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí ngữ Khmer ở Nam Bộ

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: An Hiếu 

Qua 13 tham luận được giới thiệu, các đại biểu đều đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo, đồng thời khẳng định sự cần thiết và khả năng chuyển giao, ứng dụng thực tiễn của đề tài, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí ngữ Khmer và nhu cầu tiếp nhận thông tin của đồng bào Khmer Nam Bộ

Ông Chau Bunh Khươn, cử nhân công nghệ thông tin chuyên viên Vụ Địa Phương III (Ủy ban Dân tộc) trình bày tham luận “Kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng Font chữ Khmer trong hệ thống máy tính” tại hội thảo. Ảnh: An Hiếu

Nhà báo Huỳnh Văn Thảo, Trưởng đại diện Báo ảnh Dân tộc và Miền núi tại TP.HCM, Thư ký đề tài trình bày tham luận, thảo luận về những vấn đề liên quan đến quá trình thử nghiệm, ứng dụng các bộ gõ và font chữ Khmer trên các chương trình dàn trang PageMaker, QuarkXPress và InDesign. Ảnh: An Hiếu

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Chủ nhiệm đề tài phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: An Hiếu 

Trên địa bàn Nam Bộ hiện có 6 cơ quan báo chí có ấn phẩm xuất bản bằng ngữ Khmer, trong đó có 2 cơ quan là Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (TTXVN) và báo Cần Thơ đã thử nghiệm thành công bộ font Unicode Khmer. Đây cũng là những cơ quan báo chí có trang thông tin điện tử riêng, góp phần truyền tải thông tin bằng ngữ Khmer đến với độc giả trên toàn thế giới. 
 Nhu Giang

Đề xuất