Nâng cao hiệu quả thông tin thị trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới trong hội nhập

Trong những năm qua, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã tạo ra những bước đột phá quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), biên giới phát triển; đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao. Tuy nhiên, đây vẫn là địa bàn khó khăn nhất cả nước, còn nhiều bất cập trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; công tác thông tin thị trường phát triển kinh tế vùng dân tộc và miền núi còn hạn chế, đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo lần này nhằm gợi mở những biện pháp đưa thông tin thị trường đến đồng bào vùng dân tộc miền núi, biên giới một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; Tìm giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa các thông tin dự báo thị trường với nhu cầu thực tế của đồng bào các DTTS. Hội thảo cũng tập trung nêu bật những bất hợp lý trong chính sách hỗ trợ thông tin thị trường cho vùng DTTS &MN, giúp bà con các dân tộc vùng miền núi, biên giới hình thành phương thức tư duy về kinh tế hội nhập…

Tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, từ nhiều năm qua, công tác tìm thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản của Việt Nam luôn được Bộ Công Thương xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, vai trò của thông tin, truyền thông luôn được xem là kênh thông tin chủ đạo, định hướng dư luận, mà các cơ quan báo chí, truyền thông đã có sự phối kết hợp tốt với Bộ Công Thương thời gian qua. Là cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương,  Báo Công Thương cũng đã làm tốt vai trò đó và được Ủy ban Dân tộc đánh giá cao trong việc thông tin nhanh chóng tin cậy về thị trường, giá cả hàng hóa trên khắp vùng miền trên cả nước. Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều đề án thông tin phục vụ phát triển đầu tư, kinh tế, thương mại… nhưng mảng thông tin thị trường phục vụ đồng bào vùng dân tộc, miền núi và biên giới nói chung trong giai đoạn hội nhập vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Toàn cảnh hội thảo.

Trước tình hình đó, Đảng, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Trong đó, mảng thông tin hướng dẫn sản xuất, canh tác theo quy hoạch, cảnh báo nguy cơ… dành cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi và biên giới hết sức được chú trọng và bước đầu đã có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy sự cấp thiết phải nâng cao hiệu quả thông tin dự báo vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; góp phần tạo ra sự thay đổi căn bản tập quán sản xuất, canh tác; hạn chế tình trạng tự phát, phụ thuộc hoàn toàn vào biến động thị trường. Hơn lúc nào hết, thông tin thị trường cần phải được xem như là một công cụ sản xuất của đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới - đó là công cụ đặc biệt, không chỉ tạo ra sản phẩm, giá trị gia tăng của hàng hóa mà còn đưa được chính sách quản lý của Nhà nước đi vào thực tế nhanh chóng và hiệu quả hơn với nông nghiệp, nông thôn, nông dân vùng dân tộc, miền núi và biên giới.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin thị trường đối với vùng dân tộc, miền núi và biên giới, chỉ rõ những bất cập trong những chính sách hỗ trợ canh tác, nuôi trồng và tiêu thụ nông, lâm, thủy hải sản… Đồng thời kiến nghị với UBDT, Bộ Công Thương tham mưu, đề xuất với Chính phủ sớm sửa đổi, ban hành các chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi phù hợp với giai đoạn hội nhập, có căn cứ vào yếu tố đặc thù vùng, miền và văn hóa của các dân tộc.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, UBDT, Bộ Công Thương cũng như các Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện về nội dung chính sách, cơ chế thực hiện chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của vùng đồng bào DTTS, nâng cao hiệu quả các chính sách, tăng cường phát huy nội lực, ý thức tự lực tự cường của người dân. Trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách cụ thể: Tập trung phát triển các vùng trọng điểm sản xuất hàng hóa, xây dựng một số chuỗi ngành hàng chiến lược phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước, trọng tâm là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, nhằm kết nối thị trường cho các sản phẩm vùng DTTS có thể tham gia vào chuỗi sản phẩm chung của cả nước; Tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào vùng dân tộc, miền núi và biên giới tham gia cung cấp dịch vụ công ích (như dịch vụ trồng rừng, bảo vệ môi trường, các hoạt động bảo vệ quốc phòng an ninh...), hỗ trợ phát triển sản xuất kết nối với thị trường, ổn định cuộc sống; Nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực phát triển sinh kế, từng bước hình thành sản xuất sản phẩm gắn với thị trường.
 


Đề xuất