Nâng cao hiệu quả nguồn vốn ưu đãi cho đồng bào dân tộc

Được vay vốn ưu đãi từ Chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, gia đình chị Vũ Thị Gấm ở xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ đầu tư mua máy xay xát, chăn nuôi lợn cho thu nhập ổn định. Ảnh: Trần Việt

Vốn vay được đồng bào đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mua máy móc, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh… và trả lãi, trả gốc đúng hạn.

Ông Mùa Vạ Thào, dân tộc Mông ở bản Hải Hồ, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ vay vốn nuôi trâu, dê, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: Trần Việt

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 29,68%; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt gần 26 triệu đồng/người/ năm...

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Tuyên

Một buổi giao dịch cho vay vốn tại Điểm giao dịch phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Ảnh: Trần Việt

Theo ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, chương trình vốn vay tín dụng chính sách ưu đãi có tác dụng tích cực đến các hộ gia đình, giúp đồng bào DTTS trong tỉnh cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí.
Công Tuyên – Trần Việt

Đề xuất