Nâng cao đời sống đồng bào Khmer ở thị xã Hà Tiên

Một góc thị xã Hà Tiên hôm nay  

Thị xã Hà Tiên đã đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng các tuyến đường mới, giúp đồng bào Khmer đi lại thuận tiện     

Hà Tiên có trên 12% dân số là đồng bào Khmer, sống tập trung ở xã Mỹ Đức, các phường Pháo Đài, Bình San, Đông Hồ. Thị xã đã đầu tư 54 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bê tông từ trung tâm xã Mỹ Đức ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, hệ thống đường liên ấp, Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Tiên, Bệnh viện đa khoa thị xã Hà Tiên…; hỗ trợ hơn 2.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động; hướng dẫn đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi  theo hướng sản xuất  hàng hóa.

Mở rộng đường giao thông nông thôn ở khu phố 5, phường đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào Khmer hiện chỉ còn 2,14%, thu nhập bình quân tăng cao so với năm trước; tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 97%; nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; không còn nhà ở dột nát.

Đề xuất