Nâng cao chất lượng sữa bò để tăng tính cạnh tranh

Hiện nay, các hộ chăn nuôi bò đã đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sữa, quy trình chăn nuôi, chăm sóc và lấy sữa cũng được thực hiện kĩ lưỡng để đảm bảo trong sữa phải đủ các chất khô, chất béo, đạm và các chất khác theo tiêu chuẩn của nhà thu mua.

: Anh Trần Quốc Toản, chủ đàn bò 50 con tại xã Tân Thạnh Đông, cắt cỏ cho bò ăn. 

 

Anh Trần Quốc Toản, chủ đàn bò 50 con tại xã Tân Thạnh Đông, cho bò ăn hèm bia. 

 

 Chị Phan Thị Thanh Tuyết, chủ đàn bò 50 con tại xã Tân Thạnh Đông, tắm cho bò trước khi lấy sữa. 

 

 Chị Phan Thị Thanh Tuyết, chủ đàn bò 50 con tại xã Tân Thạnh Đông, thu hoạch sữa bò. 

 Đề xuất