Nâng cao chất lượng sống cho đồng bào nhờ chính sách bảo hiểm y tế

Để chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, đội ngũ cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Trung Sơn luôn nỗ lực, cố gắng điều trị và chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Quang Đán

Có thẻ BHYT được Nhà nước cấp miễn phí, đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã loại bỏ những tư tưởng, hủ tục lạc hậu, tìm đến thầy lang để cúng trừ tà, trị bệnh. Đến nay, Tuyên Quang đã rà soát, thực hiện cấp thẻ BHYT cho gần 746.000 người (khoảng 96,1% dân số toàn tỉnh), trong đó có trên 277.400 người DTTS…

Được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nên nhận thức về việc khám và điều trị bệnh của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng ATK huyện Yên Sơn đã có nhiều thay đổi, đồng bào quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Ảnh: Vũ Quang Đán

Khi sử dụng thẻ BHYT, đồng bào DTTS được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Bác sĩ Vũ Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn cho biết, từ khi được cấp thẻ BHYT miễn phí, đồng bào DTTS trong vùng đã thay đổi nhận thức về việc khám và điều trị bệnh. Năm 2018, bệnh viện đã khám cho trên 18.500 lượt bệnh nhân (tăng trên 2.400 lượt so với năm 2017), phần lớn trong số đó là đồng bào DTTS.

Năm 2018, Bệnh viện đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn đã khám cho trên 18.500 lượt bệnh nhân, phần lớn trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Vũ Quang Đán

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, Tuyên Quang tiếp tục rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT.
Vũ Quang Đán

Đề xuất