Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc


Khám sức khỏe cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Hướng dẫn quy trình đỡ đẻ cho các cô đỡ thôn bản vùng cao miền núi phía Bắc

Đồng bào được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Các giải pháp này đã góp phần quan trọng vào công tác chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc tuyến dưới; giúp đồng bào được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay ở cơ sở, không phải chuyển tuyến, tiết kiệm không nhỏ chi phí ăn ở, đi lại; cho đồng bào dân  tộc, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Ca mổ nội soi cho bệnh nhân người Dao ở bệnh viện đa khoa huyện Yên Minh (Hà Giang)

Các phòng khám "vệ tinh" ngày càng phát huy hiệu quả đối với công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc

Hội nghị triển khai thông tư 7/2013 quy định tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản

 


Đề xuất