Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định, Chương trình triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn trong toàn quốc từ năm 2022 đến hết năm 2025; tập trung nghiên cứu các nội dung tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu chung của Chương trình là đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Nang cao chat luong, hieu qua thuc hien tieu chi an ninh, trat tu trong xay dung nong thon moi hinh anh 1Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum (Kon Tum) hiện mới đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Chương trình cũng đề cập tới những mục tiêu cụ thể như: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch COVID-19).

Chương trình phấn đấu đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới...

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện Chương trình, rà soát, nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình.

Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức xây dựng, nhân rộng điểm mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới.

TTXVN

Tin liên quan

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum

Năm 2022, tỉnh Kon Tum kế hoạch có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 44 xã, nhưng xét theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, nhiều khả năng tỉnh Kon Tum khó đạt được mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Đến cuối tháng 7/2022, mới chỉ có 1/8 xã trên đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đăk Tờ Re của huyện Kon Rẫy, xã còn lại mới chỉ đạt từ 12 – 16 tiêu chí.Đề xuất