Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Quân khu 7.
Các chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi chạy 3.000 mét có trang bị phòng hóa tại Hội thao phòng Hóa sáng 26/7/2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 7, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả tích cực mà lực lượng vũ trang Thành phố đã đạt được trong công tác huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1309 của Đảng ủy Quân khu; đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị, cơ sở, thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố về công tác huấn luyện.
 
Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện phù hợp với đặc thù, tính chất đặc thù của từng đơn vị, cơ quan, địa phương của Thành phố; chú trọng công tác tổng kết, nhân rộng các mô hình tốt về công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, triển khai hoạt động huấn luyện trong các điều kiện khác nhau để đảm bảo lực lượng vũ trang Thành phố thích ứng với mọi tình huống…
Trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho đại diện tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại Hội nghị, dưới dự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu tập trung đánh giá về những kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác huấn luyện chiến đấu 5 năm qua và thảo luận đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố trong thời gian tới.
 
Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của lực lượng vũ trang Thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sỹ công nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang Thành phố.
Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Lực lượng vũ trang Thành phố xác định phương châm huấn luyện “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”, nêu cao huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục-đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu và cường độ cao, lấy thực hành làm chính, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố…

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận đưa ra những biện pháp nhằm thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ công tác huấn luyện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ huấn luyện; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành huấn luyện, sẵn sàng xử lý các tình huống, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu –TTXVN
 
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho 30 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020./. 
                Xuân Khu

Đề xuất