Nạn ốc bươu vàng hại lúa bùng phát mạnh ở Quảng Bình

Ốc bươu vàng không những phát triển ở chân ruộng sâu mà còn ở chân ruộng cạn. Số lượng ốc bươu vàng do người dân thu gom trong tháng 6/2016 ước khoảng 20 tấn.
 
 Ốc bươu vàng sinh sản và đẻ trứng khắp nơi.

Ốc bươu vàng được người dân thu gom. 

Ốc bươu vàng sinh sản và để trứng khắp nơi. 

 Ốc bươu vàng phát triển ở cả chân ruộng sâu và ở chân ruộng cạn

Nạn ốc bươu vàng phá hại lúa hè thu gia tăng và lan rộng nghiêm trọng 


 

 

Đề xuất