Năm đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Trước đó, ngày 26/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TTg chuyển 5 trường gồm: Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

TTXVN

Tin liên quan

Quyết định sáp nhập các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban Dân tộc

Chiều 13/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định về việc sáp nhập Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng vào Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.Đề xuất