Năm 2019, Cần Thơ phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cầu bê tông được xây bằng nguồn vốn huy động từ nhân dân ở TP.Cần Thơ .
Ảnh :dangcongsan.vn

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Cần Thơ sẽ đẩy nhanh thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là dồn sức thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu, dự án phát triển kinh tế-xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực nông thôn như: Giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa... kết hợp với việc nâng chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước đây.

Theo ông Lê Văn Tín, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ, ngoài nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, các doanh nghiệp thì chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mình là chủ thể, đồng thời cũng là người thụ hưởng thành quả, từ đó tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ và vật chất cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình.

Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết, trong năm 2019, Thới Lai sẽ tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho xã Xuân Thắng; đồng thời củng cố, nâng chất các tiêu chí cho 11 xã nông thôn mới đã được công nhận trước đây, củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ ấp đến xã, huyện.

Năm 2018, thành phố Cần Thơ công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2018 là 33/36 xã và 1 huyện nông thôn mới là huyện Phong Điền.

Để có được kết quả trên, thành phố đã đầu tư ngân sách 1.462 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cho các địa phương; người dân cũng đóng góp 26,8 tỷ đồng cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới. 

Ông Nguyễn Văn Đời, nông dân xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết từ khi xã Thới Hưng được công nhận xã nông thôn mới, bản thân ông và người dân trong xã rất phấn khởi do được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư cầu, đường, giúp cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa thuận tiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ nét. Không những đầu tư kết cấu hạ tầng, các xã được công nhận nông thôn mới còn tập trung thực hiện những mô hình phát triển kinh tế giúp tiêu thụ sản phẩm và nâng cao lợi nhuận cho người dân.

Ông Phan Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thới Hưng cho hay, từ khi trở thành xã nông thôn mới, xã Thới Hưng đã thành lập thêm 3 hợp tác xã để hợp đồng bao tiêu sản phẩm và tạo đầu ra cho nông sản của bà con; đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm định hướng cho người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, nâng cao lợi nhuận...
Ngọc Thiện


Đề xuất