Năm 2019: Bão có xu hướng hoạt động muộn; nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn

Từ tháng 3 đến tháng 5, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước tại Nam Trung Bộ Tây Nguyên; xâm nhập mặn vùng cửa sông khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Vào nửa cuối tháng 5 khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trên các sông khả năng xuất hiện lũ nhỏ.

Đặc biệt, xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam Bộ ở mức trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2017-2018. Độ mặn cao nhất trên các sông ở Nam Bộ xuất hiện vào tháng 3, riêng hệ thống sông Vàm Cỏ và vùng bán đảo Cà Mau-Kiên Giang độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng 5. Các địa phương vùng đồng bằng Nam Bộ cần chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Mặt khác, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến tháng 8 trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,5-1 độ C, riêng tháng 3 khu vực Bắc Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 -2 độ C. Nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm tại các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Dông, sét, lốc, mưa đá nguy cơ xuất hiện trên toàn quốc trong thời kỳ giao mùa, tháng 4 đến tháng 5.

Tại khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 8 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 3 có khả năng cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung Bộ tổng lượng mưa tháng 3 ở Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%. Từ  tháng 4 đến tháng 8 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Nam Trung Bộ từ cuối tháng 2 đến tháng 5 phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 6 đến tháng 8 tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa từ cuối tháng 2 đến tháng 5 thấp hơn trung bình nhiều năm. Cảnh báo ít mưa từ tháng 2 đến tháng 4. Tháng 5 đến tháng 8, tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thời điểm bắt đầu mùa mưa khoảng đầu tháng 5 ở Tây Nguyên và giữa tháng 5 ở Nam Bộ.

Khu vực Bắc Bộ từ cuối tháng 5 đến tháng 8, các sông suối sẽ xuất hiện lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1 - báo động 2, sông suối nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc. Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 đến tháng 8, nguy cơ xuất hiện nước dâng do bão chủ yếu tập trung tại ven biển Bắc Bộ./.
Thắng Trung
 

Đề xuất