Năm 2018, Long An phấn đấu thu ngân sách đạt 12.855 tỷ đồng

Thực hiện kế hoạch đề ra, tỉnh Long An tập trung nhiều giải pháp: Xây dựng và triển khai dự toán ngân sách nhà nước gắn với chiến lược và định hướng phát triển, đảm bảo tính bền vững, xác định thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn ngân sách nhà nước đối với từng ngành, từng lĩnh vực.
Dây chuyền sản xuất pin năng lượng mặt trời của Công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Đỏ Long An. Ảnh: Báo Long An online

Tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng thu và tập trung chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo pháp luật thuế.
 
Long An kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng thuế, đảm bảo số nợ thuế có khả năng thu dưới 5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn; lập kế hoạch sắp xếp thu hồi các khoản nợ để trả nợ vay nhất là khoản nợ vay tôn nền cụm, tuyến dân cư đúng hạn.
 
Tỉnh tăng cường xúc tiến đầu tư, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; tạo điều kiện tăng nguồn thu cho ngân sách về lâu dài bằng việc gỡ bỏ các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục.
 
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, có giải pháp phù hợp chuyển hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp.
 
Long An cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nợ công, đảm bảo kiểm soát mức dư nợ công của tỉnh trong giới hạn an toàn, tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản; quản lý chặt chẽ các khoản vay, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình,...
 
Năm 2017, Long An thu ngân sách 12.135 tỷ đồng, tăng 6,9% so với dự toán Trung ương; tăng 32,4% so với năm trước./.

Đề xuất