Mưu sinh mùa lũ muộn

Tuy nhiên theo những người nông dân chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá “mùa nước nổi” vẫn không lấy làm vui, vì lũ năm nay về muộn nên nguồn lợi thủy sản từ lũ mang lại rất ít.
 
Các hộ nông dân ở vùng đầu nguồn sông Tiền tranh thủ giăng lưới bắt cá kiếm thêm thu nhập cho gia đình khi mùa nước lũ về. 

Anh Nguyễn Văn Tý (ở xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, An Giang) giăng lưới bắt cá kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình khi mùa nước lũ .

 Tuy nhiên ,lũ năm nay về muộn nên nguồn lợi thủy sản từ lũ mang lại rất ít

Và những người nông dân chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá “mùa nước nổi” vẫn không lấy làm vui,


 

 

Đề xuất