Mường Giàng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Buổi giao ban của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Trước đây, trên địa bàn xã Mường Giàng xuất hiện một số yếu tố tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: Tệ nạn ma túy; khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; tình hình tạm trú, tạm vắng diễn biến phức tạp. Xuất phát từ tình hình địa phương và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, tuyên truyền đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước. 

Đặc biệt, lực lượng dân quân tự vệ luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong triển khai, thực hiện công tác dân vận ở cơ sở; tham gia các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư", "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Trong chương trình huấn luyện, đơn vị đã phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm" gắn với thực hiện phong trào "Lực lượng vũ trang xã chung sức xây dựng nông thôn mới". Nổi bật, mỗi năm Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng đã huy động trung bình khoảng 300 ngày công tham gia làm đường nội bản, giúp nhân dân di chuyển nhà ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm; tích cực tham mưu thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó đã thể hiện tốt phương châm công tác dân vận "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai, Sơn La) giúp các hộ dân đào hố rác thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng Cầm Văn Cón chia sẻ: Làm tốt công tác dân vận có vai trò rất lớn trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, đơn vị đã tập trung vào công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trong công tác dân vận. Thông qua các đợt sinh hoạt, giao ban, học tập chính trị giúp các chiến sĩ học tập, nghiên cứu nội dung về công tác dân vận, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Điển hình là đơn vị đã chăm lo tốt các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Song song với đó, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực lao động, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng dân quân tham gia tu sửa, gia cố nhà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; giúp nhân dân cải tạo, sửa chữa, làm mới các tuyến đường liên bản để đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn...

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai, Sơn La) tham gia tu sửa, nạo vét kênh mương. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng luôn phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. 

Anh Ngần Văn Nhập, xã Mường Giàng cho hay: Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giúp đỡ người dân trong xã phát triển kinh tế hộ.   

Với những hoạt động cụ thể, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, là đơn vị điển hình tiên tiến của tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm quốc phòng, quân sự địa phương.
Nguyễn Cường - Đình Hải

Đề xuất