Mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp khoảng hơn 5 triệu đồng/người

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, kết quả khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với 13.189 doanh nghiệp, trên 2,5 triệu lao động), tiền thưởng Tết vẫn giữ được mức tăng khá so với năm 2014. Trong đó, đáng chú ý là có trên 80% số doanh nghiệp ở địa phương được khảo sát đã thực hiện thưởng Tết Dương lịch cho người lao động với mức bình quân 1,55 triệu đồng/người  và hầu hết các doanh nghiệp khảo sát đều dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức thưởng bình quân là một tháng lương (khoảng 5,03 triệu đồng/người; tăng 15 % so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm trước).

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất được doanh nghiệp báo cáo ở mức 30.000 đồng/người. Bên cạnh đó, khoảng 20% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. 


Đề xuất