Một số trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông

 
Trang phục của dân tộc Dao đỏ

Trang phục truyền thống của dân tộc Mông

Trang phục truyền thống của dân tộc Tày

Trang phục thổ cẩm của dân tộc  M’nông

 Duyên dáng tà áo dài dân tộc Kinh
 


Đề xuất