Một số kỹ thuật nuôi tôm trong mùa nắng nóng

* Cải tạo và xử lý môi trường nuôi:

Trong nuôi tôm, việc quản lý tốt môi trường nước  trong  ao  nuôi  là rất  quan  trọng.  Nếu giữ  được  sự  ổn  định các yếu tố nhiệt độ, độ mặn, pH, độ kiềm, ô xy hòa tan… trong ngưỡng thích  hợp  sẽ  giúp  tôm phát triển tốt. Sử dụng vôi  để  khử  phèn  và khử trùng bờ bao, đáy mương  với  lượng  50  - 100 kg/1.000 m2, đối với loại hình canh tác tôm - lúa, lượng vôi sử dụng 10  -  20  kg/1.000m2.  Trồng  các  loại  thực vật thủy sinh phù hợp với đặc điểm sinh thái của vùng nhưng không vượt quá 30% diện tích mặt  nước.  Gốc rạ sau vụ  lúa  cần  được  loại bớt khoảng 70% và cày lật  để  mau  phân  hủy, tránh  tác  động  chua hóa  môi  trường  nuôi tôm.
 
Bà con nên kết hợp nuôi tôm vào mùa nắng và trồng lúa vào mùa mưa để tạo thức ăn tự nhiên phong phú cho tôm

* Gia cố bờ bao: vùng  nuôi  tôm thường chịu ảnh hưởng điều  tiết  nước  của  các cống,  tình  trạng  xâm mặn đến vùng ngọt hóa và  chất  đất  giữ  nước kém.  Cần  phải  gia  cố bờ  bao  để  chống  thất thoát  nước,  mở  rộng diện  tích  mương  tạo không  gian  rộng  cho tôm hoạt động.

 
Khử trùng bờ bao nuôi tôm bằng vôi bột


*  Phương  thức nuôi: 

Đối  với  vùng  nuôi tôm trên đất trồng lúa, bà  con  nên  canh  tác một  vụ  tôm  vào  mùa nắng,  một  vụ  lúa  vào mùa  mưa.  Đảm  bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ góp phần  tăng  thu  nhập, giảm  thiểu  ô  nhiễm hữu cơ, tạo thức ăn tự nhiên  phong  phú  cho tôm.
 
Mô hình nuôi tôm trên đất lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao

* Đa dạng hóa đối tượng vật nuôi: Chọn  những  đối tượng  nuôi  kết  hợp  có giá  trị  kinh  tế,  không cạnh  tranh  thức  ăn, môi  trường  sống  với tôm  nhằm  giảm  thiểu dịch  bệnh,  giảm  ô nhiễm  môi  trường  và chia  sẻ  rủi  ro  do  canh tác độc canh tôm sú (ví dụ: mô hình tôm - cua - cá...).

 

 

Đề xuất