Một số hình ảnh về Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Đảo Tiên (Đồng Nai)

 

Hiện Trung tâm đang chăm sóc và cứu hộ 30 cá thể vượn đen má vàng, vượn đen má trắng, 17 cá thể culi, hơn 20 cá thể voọc. Từ 2008 đến nay, tại Trung tâm đã có nhiều cặp vượn, voọc bố mẹ đã sinh trong môi trường bán hoang dã sau đó được thả với môi trường tự nhiên.

 


 

 


 

 

 

 

 


Đề xuất