Môn Lịch sử trong chương trình Trung học Phổ thông: Thủ tướng Chính phủ đề nghị đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp

Xét Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến Chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp Trung học Phổ thông.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; làm tốt hơn công tác truyền thông để xã hội được cập nhật đầy đủ hơn đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh.

TTXVN

Tin liên quan

Lý giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa Lịch sử là môn tự chọn cấp Trung học Phổ thông

Từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 cả nước sẽ bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, có 7 môn học bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương.Đề xuất