"Mô hình xanh" góp phần làm sạch môi trường

Phong trào "Làm sạch đồng ruộng" góp phần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo thói quen tốt trong canh tác cho cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Quốc Oai.

Phong trào này đã thu hút đông đảo chị em tham gia, thu được 20 tấn rác thải gồm túi nilon, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, cỏ, rác…, góp phần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo thói quen tốt trong canh tác cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cán bộ Hội phụ nữ huyện Quốc Oai thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền phương pháp bảo vệ môi trường.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quốc Oai còn tuyên truyền và chỉ đạo hội phụ nữ các cấp ở 21 xã, thị trấn triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường như: xây dựng 1.080 đoạn đường phụ nữ tự quản “Xanh - sạch - đẹp”  tại 105 khu dân cư; mô hình phụ nữ “ Phân loại rác thải tại gia đình”; thành lập các tổ “ Phụ nữ với môi trường”, tổ “Phụ nữ thu gom rác thải”... Các mô hình này đã giúp làm sạch cảnh quan, nâng cao vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường...

Việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm đã trở thành phong trào thu hút đông đảo chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Quốc Oai hưởng ứng.

Phụ nữ Quốc Oai làm sạch cỏ, thu gom rác trên đồng ruộng.

         
Chị em phụ nữ Quốc Oai phân loại rác thải tại gia đình trước khi đem ra bãi tập kết.
      Hoàng Tâm, Nam Sương

Đề xuất