Mô hình tưới nước cho mía giúp lãi tăng gần 11 triệu đồng/ha

Mô hình trên được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên hỗ trợ cho 3 hộ nông dân tại xã Sơn Phước, huyện miền núi Sơn Hòa với tổng diện tích áp dụng phương pháp tưới này là 3 ha.

Mô hình được áp dụng trong điều kiện khu vực trồng mía có nguồn nước, được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh trực tiếp hướng dẫn 20 nông dân lắp đặt hệ thống tưới và cách vận hành, bảo quản.   

Hệ thống tưới bằng pet phun quay tự động gồm máy bơm, đường ống, pet phun..., được lắp đặt di động cho mỗi lần tưới trên diện tích 0,36 ha. Mỗi tháng tưới từ 1 - 2 lần tùy theo thời tiết.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên, chi phí đầu tư hệ thống tưới này tốn 33,3 triệu đồng và sử dụng ít nhất 5 năm liên tục. Năng suất mía đạt bình quân 90 tấn/ha, cao hơn năng suất mía trồng đại trà 20 tấn/ha, tương đương với doanh thu tăng thêm 20 triệu đồng. Sau khi trừ khấu hao chi phí thiết bị tưới, công lao động, nhiên liệu...do sử dụng hệ thống tưới, nông dân lãi tăng thêm 10,84 triệu đồng/ha so với trồng đại trà.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên cho biết, nếu trồng đại trà lợi nhuận đem lại cho nông dân 35 triệu đồng/ha thì áp dụng phương pháp tưới bằng pet phun quay tự động lợi nhuận tăng lên 45,84 triệu đồng/ha.

Tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương có diện tích trồng mía rất lớn với hơn 25.800 hecta. Tuy nhiên, cây mía chủ yếu hưởng từ nước trời nên việc áp dụng tưới nước bằng pet phun quay tự động sẽ tăng năng suất cây mía, đồng thời làm thay đổi tập quán canh tác của nông dân, góp phần thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương./.
Thế Lập

 
 

Đề xuất