Mô hình trồng ớt hợp tác với Hàn Quốc

CJ chịu trách nhiệm cung cấp giống ớt, cam kết thu mua 100% sản lượng ớt theo giá cả thị trường.
 
 Xã viên Hợp tác xã dịch vụ Tầm Ngân chăm sóc ruộng ớt. 

Dự kiến cuối năm 2016, tập đoàn sẽ xây dựng nhà máy chế biến, đóng gói các sản phẩm tại tỉnh Ninh Thuận. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2017) sau đó sẽ chuyển giao công nghệ trồng trọt cho nông dân.

 Hợp tác xã dịch vụ Tầm Ngân
tham gia trồng thử nghiệm ớt trên diện tích 15 ha. 

Ruộng ớt của Hợp tác xã dịch vụ Tầm Ngân.


Đề xuất