Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao

Năm 2008, anh đầu tư xây trang trại nuôi bồ câu Pháp. Đến nay, trại giống của anh có hơn 2.000 cặp bồ câu sinh sản. Mỗi tháng trang trại cung cấp khoảng 1.500 cặp bồ câu thịt ra thị trường, thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.
 
 

Anh Nguyễn Ngọc Thức chăm sóc chim bồ câu

Theo dõi sức khỏe của chim bồ câu. 
 

Mỗi tháng trang trại bồ câu của anh Nguyễn Ngọc Thức cho thu nhập hơn 30 triệu đồng.

 

 

Đề xuất