Mô hình hay trong học tập và làm theo lời Bác của quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Đoàn Văn Chương cho biết: Lãnh đạo quận luôn xác định yếu tố con người là vị trí trung tâm của chiến lược phát tiển kinh tế - xã hội, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Theo đó, cần phải xây dựng con người Hồng Bàng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ quận đã ban hành tiêu chí xây dựng con người Hồng Bàng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” triển khai thực hiện trong toàn quận. Bộ tiêu chí góp phần hoàn thiện các chuẩn mực giá trị con người Hồng Bàng, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của mỗi người. Đồng thời, các thể chế, các quy định và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển con người Hồng Bàng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được thay đổi phù hợp với tình hình mới.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thức, thấm nhuần những tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; từ đó tạo sự chuyển biến, tự giác của mỗi người, của các cấp, ngành, địa phương trong việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Cùng với việc ban hành tiêu chí xây dựng con người mới Hồng Bàng, ngày 22/5/2016, Quận ủy đã ban hành công văn Số 180-CV/QU về việc thực hiện chào cờ gắn với kể chuyện tấm gương của Bác Hồ vào sáng thứ hai hàng tuần, được các chi, Đảng bộ, các cơ quan, trường học trên địa bàn quận đồng tình, hưởng ứng cao. Qua hơn một năm thực hiện, đã có 51/88 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện với trên 3.000 lượt buổi. Nội dung sinh hoạt tư tưởng này được cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện với tinh thần phấn khởi, nghiêm túc. Việc tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các câu chuyện, các tác phẩm thơ, ca về Bác để thể hiện cho đúng, cho hay, đúc rút những bài học bổ ích đã làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thấm nhuần một cách tự nhiên và hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Tô Đình Đại, từ tiêu chí xây dựng con người Hồng Bàng “gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” đã tạo nên sức mạnh đoàn kết cùng kiến tạo những hướng đi mới, mô hình hay, và cách làm khác biệt trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tiêu biểu như: việc vận dụng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Dự án Vinhomes Riveside; vận động nhân dân thuộc Dự án cầu Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai; vận động giải phóng mặt bằng hai bờ sông Tam Bạc… Nhờ đó, các dự án trên địa bàn quận đều được nhân dân hiểu và ủng hộ, việc bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng thời hạn.

Một số chi bộ tổ dân phố các phường như: chi bộ tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ; tổ dân phố Bạch Đằng 7, phường Hạ Lý; Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Tôn Đức Thắng 2, phường Sở Dầu; Tổ dân phố A1-A2, phường Quán Toan… đã làm tốt công tác vận động nhân dân chỉnh trang đô thị cải tạo mở rộng ngõ, lắp đèn chiếu sáng, gìn giữ trật tự, vệ sinh đường hè, quan tâm chăm lo cho các cháu thiếu nhi vui Tết Trung thu, vận động người dân tự giác chấp hành nghĩa vụ với nhà nước...

Quận Hồng Bàng là đơn vị hành chính đầu tiên ở các tỉnh, thành phố miền Bắc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính từ năm 2003 và nay là ISO 9001:2008; là đơn vị hành chính đầu tiên của thành phố khai trương bộ phận “một cửa” liên thông, hiện đại và triển khai Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành trực tuyến vào năm 2007; năm 2009, là quận đầu tiên triển khai và tổ chức khai trương hệ thống Cổng thông tin điện tử quận và 11 phường.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng bộ quận Hồng Bàng tiếp tục xác định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, quận Hồng Bàng coi trọng việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn kết các mô hình mới, cách làm hay, sát với chủ đề hoạt động của từng năm. Cùng với đó, quận chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng tổ dân phố, ở các cơ quan, đơn vị.
 
Đoàn Minh Huệ

Đề xuất