“Mô hình” giữ trẻ con công nhân trong nhà máy sản xuất ở Bình Dương

Mô hình giữ trẻ trong nhà máy được cho là thuận tiện với người lao động vì có chỗ gửi con khi vào ca trong bối cảnh tình trạng thiếu lớp, thiếu trường mẫu giáo giữ trẻ đang gia tăng ở địa các Khu công nghiệp do số người lao động ngoài tỉnh đến Bình Dương làm ăn đang tăng lên hàng năm.
 
Lớp học của con em công nhân tại Công ty Shyang Hung Cheng 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất giày da tại thị xã Thuận An- Bình Dương. 

Một giờ học của con em công nhân tại Công ty Shyang Hung Cheng

Mô hình giữ trẻ cho con em công nhân tại Công ty may mặc Bình Dương. 

Các em nhỏ trong giờ vui chơi 

Với mô hình giữ trẻ như thế này, các phụ huynh sẽ yên tâm làm việc 


 

 

Đề xuất