Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Trần Văn Tuấn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1166/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn. Lý do miễn nhiệm, ông Tuấn được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác.

Ông Trần Văn Tuấn, 47 tuổi, quê quán tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Ông Tuấn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 2/2019.

TTXVN

Tin liên quan

Bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 30/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND.Đề xuất