Thứ 7, 04/04/2020, 18:58 GMT+7
Dân tộc Sán Dìu
Dân tộc Sán Dìu ở nước ta có hơn 126.000 người, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Dân tộc Sán Dìu còn có các tên gọi khác Sán Déo, Trại, Trại Ðất, Mán quần cộc…