Thứ 2, 20/05/2019, 4:7 GMT+7
Dân tộc La Ha
Dân tộc La Ha sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lào Cai