Thứ 7, 16/11/2019, 2:6 GMT+7
Dân tộc La Ha
Dân tộc La Ha sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lào Cai