Thứ 5, 09/04/2020, 3:51 GMT+7
Dân tộc La Ha
Dân tộc La Ha sinh sống chủ yếu ở Sơn La và Lào Cai