Thứ 6, 06/12/2019, 19:1 GMT+7
Dân tộc Bru - Vân Kiều
Video giới thiệu về dân tộc Bru Vân Kiều