Thứ 6, 22/03/2019, 8:18 GMT+7
Dân tộc Bru - Vân Kiều
Video giới thiệu về dân tộc Bru Vân Kiều