Thứ 4, 23/10/2019, 7:56 GMT+7
Dân tộc Bru - Vân Kiều
Video giới thiệu về dân tộc Bru Vân Kiều