Thứ 5, 22/08/2019, 6:7 GMT+7
Dân tộc Bru - Vân Kiều
Video giới thiệu về dân tộc Bru Vân Kiều