Mái ấm nơi vùng cao biên giới

Giờ tập thể dục giữa giờ


Ngoài việc học đầy đủ các môn học theo quy  định, học sinh của trường còn được tham gia  các  hoạt  động  ngoại  khóa  vì  cộng  đồng,  giáo  dục  kỹ  năng  sống,  bảo  vệ  môi  trường,  hoạt  động thể thao…

Thầy giáo tổ chức cắt tóc cho học sinh của trường

Với đội ngũ giáo viên tâm huyết, tận tụy với  công  việc,  trong  đó  nhiều  giáo  viên  là  người  Cơ-tu đã giúp cho các em nhanh chóng tiếp thu  bài  học,  các  hoạt  động  tập  thể  bằng  cả  tiếng  Kinh và tiếng dân tộc...


Đội văn nghệ của trường tập hát

 

Tích cực phát biểu trong giờ học

 

Giờ học thể dục

 Đề xuất