Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo Nghị định, người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện như sau: truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu; nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.


Những trường hợp không được làm kế toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.


Bộ Luật dân sự có hiệu lực thi hành 1/1/2017: Tăng cường quản lý nhà nước về tài sản

Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành 1/1/2017 có nhiều điểm mới rất cơ bản, trong đó có nhiều quy định góp phần hoàn thiện chế định tài sản và quyền sở hữu để bảo đảm tính bao quát, minh bạch trong quy định của pháp luật, huy động và khai thác các nguồn lực vật chất trong xã hội. Quy định tài sản trong quan hệ dân sự có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản được hình thành trong tương lai; quyền sử dụng đất là một quyền tài sản, việc đăng ký tài sản phải được công khai; bổ sung quyền khác đối với tài sản bao gồm: quyền với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng và quyền bề mặt, bảo đảm cho chủ thể có các quyền này được trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác...


Nâng cao hiệu quả thực hiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 22/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp cùng Dự án Phát triển lập pháp Quốc gia (NLD - Canada) tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Hội thảo có sự tham dự của Thường trực Hội đồng Dân tộc, một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước.


Chỉ đạo của Thủ tướng về đầu tư cơ sở hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai Dự án.


Nghị quyết số 07-NQ/TW

Ngày 18/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (Nghị quyết số 07-NQ/TW). Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


Hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm.


Phú Yên: Quan tâm thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số

Tỉnh Phú Yên có gần 2.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông. Những năm qua, các chính sách dành cho học sinh dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Phú Yên quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của Nhà nước.


Hành lý của người xuất, nhập cảnh được miễn thuế

Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (trừ giấy thông hành dùng cho việc xuất cảnh, nhập cảnh), do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh theo định mức quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.