Những trường hợp không được làm kế toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.


Bộ Luật dân sự có hiệu lực thi hành 1/1/2017: Tăng cường quản lý nhà nước về tài sản

Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành 1/1/2017 có nhiều điểm mới rất cơ bản, trong đó có nhiều quy định góp phần hoàn thiện chế định tài sản và quyền sở hữu để bảo đảm tính bao quát, minh bạch trong quy định của pháp luật, huy động và khai thác các nguồn lực vật chất trong xã hội. Quy định tài sản trong quan hệ dân sự có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản được hình thành trong tương lai; quyền sử dụng đất là một quyền tài sản, việc đăng ký tài sản phải được công khai; bổ sung quyền khác đối với tài sản bao gồm: quyền với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng và quyền bề mặt, bảo đảm cho chủ thể có các quyền này được trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác...


Nâng cao hiệu quả thực hiện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 22/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp cùng Dự án Phát triển lập pháp Quốc gia (NLD - Canada) tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Hội thảo có sự tham dự của Thường trực Hội đồng Dân tộc, một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước.


Chỉ đạo của Thủ tướng về đầu tư cơ sở hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai Dự án.


Nghị quyết số 07-NQ/TW

Ngày 18/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (Nghị quyết số 07-NQ/TW). Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


Hành lý của người xuất, nhập cảnh được miễn thuế

Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (trừ giấy thông hành dùng cho việc xuất cảnh, nhập cảnh), do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh theo định mức quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.


Sẽ giảm dần chính sách “cho không”

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Trọng Đàm (ảnh) đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tới.


Xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà xã hội

Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) rất lớn, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, các chuyên gia cho rằng cần kêu gọi xã hội hóa nguồn vốn đầu tư dự án NOXH chứ không thể mãi trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước.