Lúa Thu Đông đầu vụ mất mùa, mất giá

Cùng với đó, giá lúa Thu Đông 2016 chín sớm tại Hậu Giang cũng xuống khá thấp, từ khoảng 3.900 - 4.400 đồng/kg, giảm từ 200 - 300 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2015.

Do ảnh hưởng thời tiết, lúa Thu Đông chín sớm tại phường 4, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) bị đổ ngã, năng suất thấp và thu hoạch gặp khó khăn. 

 

Đề xuất