Long An xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Nhằm đạt mục tiêu nói trên, tỉnh Long An xác định nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tỉnh chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học.
Toàn tỉnh Long An có 292 trường học đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Báo Long An online

Đồng thời, tỉnh tập trung các nguồn lực để đầu tư có trọng điểm cho hoạt động giáo dục và đào tạo; ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục liên quan đến việc điều chỉnh mạng lưới trường, lớp ở những địa bàn phát triển khu, cụm công nghiệp và những địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhằm tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng tập trung đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, đầu tư phát triển giáo dục, nhất là đầu tư phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập tại các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp…

Tỉnh thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục (như thuế thuê đất, ưu đãi về tín dụng…) để đầu tư xây dựng trường học; đồng thời khuyến khích thành lập các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài… góp phần giúp đỡ các học sinh khó khăn có điều kiện vươn lên.
 
Theo ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và đã đạt được nhiều thành tựu, nhất là trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như mạng lưới trường lớp, quy mô phát triển giáo dục chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế; chất lượng giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại các khu, cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế, do đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng về chất lượng; các nguồn kinh phí huy động hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục… Do đó, trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp chung, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, riêng năm 2017, ngân sách tỉnh đã bố trí hơn 30 tỷ đồng xây dựng 7 danh mục công trình trường học; hơn 30 tỷ đồng mua sắm thiết bị cho các trường học đạt chuẩn quốc gia; ngân sách các địa phương hỗ trợ hơn 43 tỷ đồng xây dựng 24 danh mục công trình trường học và còn hàng chục tỷ đồng được bố trí lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và huy động xã hội hóa.
 
Kết quả đến hết năm 2017, toàn tỉnh Long An có 292 trường học đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, chiếm 43,65%; trong đó cấp mầm non có 62/224 đơn vị, tiểu học có 128/262 đơn vị, trung học cơ sở có 88/135 đơn vị và trung học phổ thông có 11/48 đơn vị./.
  Bùi Giang

Đề xuất