Long An xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận các vấn đề như: Khắc phục những nội dung thực hiện còn chậm liên quan đến tập trung xây dựng, hoàn chỉnh mô hình điểm ở từng vùng dự án (3 cây, 1 con gồm: lúa, rau và thanh long; bò thịt); tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới đảm bảo lộ trình, chất lượng, bền vững và thực chất của từng tiêu chí; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển công nghiệp, tái định cư.

Quang cảnh hội nghị. Nguồn: Báo Long An online

Bên cạnh đó, Long An chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trên các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, quản lý xây dựng dọc theo trục giao thông đường bộ và tuyến đường sông; xử lý vấn đề về môi trường, nhất là rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, công nghiệp.
  
Ngoài ra, tỉnh tập trung hỗ trợ các dự án thương mại-dịch vụ trọng điểm, tạo thuận lợi phát triển du lịch, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa.

Tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển du lịch, nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm tiếp cận và triển khai các dự án, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho nhân…
  
Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết: mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2018 và trong 6 tháng đầu năm, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,96%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh đến nay và tương đối đồng đều ở 3 khu vực; trong đó, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng 5,12%, khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 15,72% và khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 9,12%. Công tác thu hút đầu tư đạt khá, tập trung vào các dự án lớn; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh cơ bản được đảm bảo; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Báo Long An online
 
Ông Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy ưu điểm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An năm 2018 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra
 
Hội nghị cũng đã xem xét, điều chỉnh bổ sung đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bên cạnh đó, công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020; khen thưởng 8 đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt “trong sạch vững mạnh” năm 2017./.
 Thanh Bình

Đề xuất