Long An thực hiện nhiều giải pháp cấp bách trong giải phóng mặt bằng

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, tình hình thực hiện bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thời gian qua thực hiện đạt nhiều kết quả. Tính từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, toàn tỉnh triển khai được 224 dự án với tổng diện tích đã thu hồi gần 9.900 ha, số tiền chi trả gần 3.200 tỷ đồng; trong đó, có các công trình giải phóng mặt bằng trọng điểm như: đường tỉnh 830, dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; các công trình, dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa và một số địa phương khác.
Qua giám sát của HĐND tỉnh, nhiều dự án đang triển khai còn gặp khó khăn trong công tác GPMB. Nguồn: Báo Long An online
  
Tại hội nghị, các địa phương như huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc… cho rằng, việc giải phóng mặt bằng hiện nay còn chậm, gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, giá đất liên tục biến động, điều chỉnh không theo kịp thị trường ảnh hưởng rất lớn đến kê biên, áp giá.

Người dân thường xuyên khiếu nại về giá bồi thường nhất là tại các huyện phát triển mạnh công nghiệp, hạ tầng giao thông giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chi trả bồi thường còn chậm dẫn đến giá tăng, người dân không chịu theo mức giá cũ. Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng.
  
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, việc giải phóng mặt bằng rất quan trọng. Nếu không làm tốt việc này thì dự án không thể triển khai, ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội khác. Do đó, các ngành các ngành, địa phương cần quyết liệt tập trung nguồn lực, nhân lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao kịp thời mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư.
  
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND Long An, đề nghị các địa phương, sở, ban ngành tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trong giải phóng mặt bằng. Cụ thể, củng cố lại Ban giải phóng mặt bằng bởi khâu kiểm đếm, kê biên, áp giá, cán bộ thực hiện nhiệm vụ này phải sâu sát, đúng với hiện trạng tạo thuận lợi ngay từ đầu trong giải phóng mặt bằng. Trường hợp thiếu lực lượng nhân sự có thể bố trí thêm hoặc có ý kiến đề nghị với Sở Tài nguyên Môi trường để bổ sung, hỗ trợ thêm lực lượng trong một thời gian nhất định.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng. Nguồn: Báo Long An online
 
Các địa phương thống kê cụ thể từng dự án để UBND tỉnh có cơ sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, qua đó có biện pháp chỉ đạo cũng như xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo. Đồng thời, tại các dự án, các khu tái định cư cần theo dõi chặt chẽ tiến độ, tình hình đầu tư, nếu xảy ra chậm chễ, để dự án kéo dài gây bức xúc cần xử lý kịp thời cũng như yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình hoàn thành và có những biện pháp xử lý theo chế tài quy định pháp luật.
 
Song song đó, tại các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục; công khai minh bạch trình tự thủ tục, quy hoạch, giá đất bồi thường, thời gian, tiến độ thực hiện dự án… Từ đó, giúp người dân biết, hiểu, tạo được sự chia sẻ, ủng hộ và đồng thuận trong nhân dân về  bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với từng dự án./.
                 Thanh Bình

Đề xuất