Long An phát triển mô hình cánh đồng lớn

Trong hai năm 2014 -2015, toàn tỉnh đã triển khai sản xuất ở trên 100 cánh đồng lớn với tổng diện tích đạt gần 46.000 ha. Việc thực hiện sản xuất trên các cánh đồng lớn được thực hiện theo các hình thức liên kết với doanh nghiệp, người nông dân được hỗ trợ vật tư đầu vào, tư vấn kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng hạt lúa. Sản phẩm cũng sẽ được các doanh nghiệp bao tiêu với mức giá cao hơn từ 100 -150 đ/kg so với thị trường, góp phần tăng lợi nhuận từ 3 -5 triệu đồng/ ha.
 
Dây chuyền đóng gói gạo tại nhà máy thuộc Công ty CP Tân Đồng Tiến (TP. Tân An, Long An), một trong những doanh nghiệp tham gia liên kết với nông dân thực hiện cánh đồng lớn. 

Việc thực hiện sản xuất trên các cánh đồng lớn được thực hiện theo các hình thức liên kết với doanh nghiệp,
Dây chuyền đóng gói gạo tại nhà máy thuộc Công ty CP Tân Đồng Tiến (TP. Tân An, Long An),

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn thuộc vùng Đồng Tháp Mười (Long An). 

Các cánh đồng lúa được phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Áp dụng máy móc, khoa học công nghệ vào sản xuất trên các cánh đồng lớn.


 

 

Đề xuất