Long An nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả

Qua hai năm thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An và các cấp ủy đã lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện ở địa phương. 
Lãnh đạo tỉnh Long An trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN

Thông qua việc quán triệt, học tập và tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có thêm các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được phổ biến, nhân rộng như mô hình: “Sinh hoạt chào cờ và giáo dục chính trị – tư tưởng đầu tuần”; “Mỗi tháng làm theo một đức tính tốt của Bác, mỗi ngày làm một việc tốt cho dân”; “Bệnh viện tình thương”; “Tự soi, tự sửa”... 

Nhìn chung, kết quả lãnh đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh Long An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không để xảy ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
        
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; các tập thể và cá nhân điển hình. Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề của từng năm, đảm bảo kịp thời, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị theo nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
Trao giải cho các các nhân đạt giải A cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt VII. Ảnh: Bùi Giang-TTXVN

Tỉnh Long An cũng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên trong các trường học… 
        
Tổng kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt VI tại tỉnh Long An, Ban tổ chức cuộc vận động cho biết đã nhận được 198 tác phẩm của 68 tác giả.

Chất lượng tác phẩm dự thi đã thể hiện sự cố gắng tìm tòi, sáng tạo của từng tác giả, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
        
Ban tổ chức đã lựa chọn 33 tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh và gửi một số tác phẩm xuất sắc đi dự thi cấp Trung ương./. 
Bùi Giang

Đề xuất